VR aplikace – Ingress

V rámci tohoto úkolu jsem se rozhodla představit aplikaci Ingress od známé společnosti Niantic, vývojářů poslulého fenoménu Pokemon GO. V rámci hry se hráč stává agentem, jehož úkolem je sbírat jistou hmotu, se kterou může následně konat různé akce, jako osbazovat body na mapě. Hra funguje tak, že se uživatelovi  zobrazuje na mobilním zařízení reálná […]

Zkušenost s MOOC

K zhodnocení jsem si zvolila kurz How to Build a Startup na stránkách Udacity. Tento kurz jsem si vybrala, protože bych v budoucnu měla možná zájem o vytvoření vlastního startupu a proto bych chtěla nasbírat nějaké informace, abych věděla, na co se připravit a jak se do toho pustit. Zpočátku jsme měla problém zorientovat se v […]

Assessment – Technologie ve vzdělávání

Byla jsem přidělena do skupiny „rozšířená realita – virtuální realita – gamifikace“. V rámci naší skupiny jsme se shodli na názvu „Technologie ve vzdělávání“. Nejdříve jsme přesunuli moduly a spojili je do sebe. Chvíli nám trvalo, než jsme na to přišli, ale povedlo se. Pak jsme diskutovali o jednotlivých úkolech. Shodli jsme se, že všechny […]

Návrh kurzu s využitím libovolných nástrojů

Kdybych si měla zvolit jakékoliv téma, volila bych kurz věnující se naratologii, literární teorii využívané k rozboru struktury literárního díla. Cílem kurzu by bylo představit tuto literární teorii širšímu publiku a poskytnout jim materiály k osvojení si základních pojmů naratologie. Přidanou hodnotou by bylo, kdyby studenti dokázali naučené pojmy alespoň částečně využít v praxi. Určit časovou […]

Kurz v Moodlu

V rámci předmětu Vzdělávací technologie jsem s pomocí platformy vytvořila jeden modul věnující se gamifikaci ve vzdělávání, jehož odkaz naleznete zde. Obsahuje jak informace o daném tématu, tak drobný úkol a krátký testík. S moodlem už jsem kdysi pracovala, ale jsem ráda, že jsem měla možnost si práci s ním znovu vyzkoušet a osvěžit si […]

Gamifikace ve vzdělávání

Gamifikace využívá herních principů mimo kontext herního světa, tedy bere si určité herní mechanismy, jejichž použití v praxi bude mít příznivý dopad na lidskou psychiku, namotivuji člověka, či zaujmou. V rámci edukačního procesu je třeba se snažit těchto příznivých herních mechanik využít k tomu, aby se student sám chtěl učit. Tato metoda obohacování výuky je především silně rozšířena […]

Zkušenosti s Codecademy

Pro osvěžení si základů HTML jsem se rozhodla absolvovat i základní kurz, který Codecademy nabízí. Ověřila jsem si tak, že spoustu věcí, které jsem se kdysi učila, si ještě stále pamatuji a velmi rychle jsem se zorientovala. Přesto jsem se naučila i pár nových příkazů a pravidel. Například jsem doteď nevěděla, jak zaznačovat komentáře, které […]

Reflexe cvičení

Paní Veronika Něničková z CITu nám během cvičení představila několik zajímavých aplikací, kterých lze využít pro interaktivní a participativní předávání znalostí a osvětlila nám, jak bychom měli vytvářet prezentace, aby byli pro publikum zajímavé. Za nejzajímavější nástroje, které mi přednáška předala, pokládám Nearpod a Socrative. Jedna se o platformy, které umožňují sdílení prezentací s publikem […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek