Assessment – Technologie ve vzdělávání

Byla jsem přidělena do skupiny „rozšířená realita – virtuální realita – gamifikace“. V rámci naší skupiny jsme se shodli na názvu „Technologie ve vzdělávání“. Nejdříve jsme přesunuli moduly a spojili je do sebe. Chvíli nám trvalo, než jsme na to přišli, ale povedlo se. Pak jsme diskutovali o jednotlivých úkolech. Shodli jsme se, že všechny […]

Návrh kurzu s využitím libovolných nástrojů

Kdybych si měla zvolit jakékoliv téma, volila bych kurz věnující se naratologii, literární teorii využívané k rozboru struktury literárního díla. Cílem kurzu by bylo představit tuto literární teorii širšímu publiku a poskytnout jim materiály k osvojení si základních pojmů naratologie. Přidanou hodnotou by bylo, kdyby studenti dokázali naučené pojmy alespoň částečně využít v praxi. Určit časovou […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek