Virutální učitel

Jelikož jsem nemohla najít žádnou pořádnou definici toho, co to „virtuální učitel“ je, budu vycházet z tohoto článku. Virtuálním učitelem je tedy v mém pojetí nějaká osoba, nejčastěji s učitelským pozadím, která nabízí své pomocné služby přes internet a pomáhá s webináři apod. Za předpokladu, že tento pojem chápu správně, musím říct, že se mi […]

Assessment – Technologie ve vzdělávání

Byla jsem přidělena do skupiny „rozšířená realita – virtuální realita – gamifikace“. V rámci naší skupiny jsme se shodli na názvu „Technologie ve vzdělávání“. Nejdříve jsme přesunuli moduly a spojili je do sebe. Chvíli nám trvalo, než jsme na to přišli, ale povedlo se. Pak jsme diskutovali o jednotlivých úkolech. Shodli jsme se, že všechny […]

Návrh kurzu s využitím libovolných nástrojů

Kdybych si měla zvolit jakékoliv téma, volila bych kurz věnující se naratologii, literární teorii využívané k rozboru struktury literárního díla. Cílem kurzu by bylo představit tuto literární teorii širšímu publiku a poskytnout jim materiály k osvojení si základních pojmů naratologie. Přidanou hodnotou by bylo, kdyby studenti dokázali naučené pojmy alespoň částečně využít v praxi. Určit časovou […]

Kurz v Moodlu

V rámci předmětu Vzdělávací technologie jsem s pomocí platformy vytvořila jeden modul věnující se gamifikaci ve vzdělávání, jehož odkaz naleznete zde. Obsahuje jak informace o daném tématu, tak drobný úkol a krátký testík. S moodlem už jsem kdysi pracovala, ale jsem ráda, že jsem měla možnost si práci s ním znovu vyzkoušet a osvěžit si […]

Gamifikace ve vzdělávání

Gamifikace využívá herních principů mimo kontext herního světa, tedy bere si určité herní mechanismy, jejichž použití v praxi bude mít příznivý dopad na lidskou psychiku, namotivuji člověka, či zaujmou. V rámci edukačního procesu je třeba se snažit těchto příznivých herních mechanik využít k tomu, aby se student sám chtěl učit. Tato metoda obohacování výuky je především silně rozšířena […]

Zkušenosti s Codecademy

Pro osvěžení si základů HTML jsem se rozhodla absolvovat i základní kurz, který Codecademy nabízí. Ověřila jsem si tak, že spoustu věcí, které jsem se kdysi učila, si ještě stále pamatuji a velmi rychle jsem se zorientovala. Přesto jsem se naučila i pár nových příkazů a pravidel. Například jsem doteď nevěděla, jak zaznačovat komentáře, které […]

Reflexe cvičení

Paní Veronika Něničková z CITu nám během cvičení představila několik zajímavých aplikací, kterých lze využít pro interaktivní a participativní předávání znalostí a osvětlila nám, jak bychom měli vytvářet prezentace, aby byli pro publikum zajímavé. Za nejzajímavější nástroje, které mi přednáška předala, pokládám Nearpod a Socrative. Jedna se o platformy, které umožňují sdílení prezentací s publikem […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek